Hiermee kunnen wij jou helpen

Wij zijn gespecialiseerd op diverse rechtsgebieden. We hebben de kennis en de ervaring om jou op deze rechtsgebieden optimaal bij te staan. Wij staan voor jou belangen!

Strafrecht

Bent u aangehouden door de politie? Moet u worden verhoord of heeft u een dagvaarding ontvangen waarin staat vermeld dat u voor de rechter moet verschijnen? Dan is het van belang dat u zich laat bijstaan door een strafrechtadvocaat. Ook als uw rijbewijs is ingevorderd of u een strafbeschikking heeft ontvangen, is het wijs u te laten bijstaan. Wij kunnen u helpen.

Wij kunnen je helpen bij o.a.

 • Verhoorbijstand
 • Oproepen voor een strafzitting bij de rechter of het openbaar ministerie
 • Het terugkrijgen van uw rijbewijs
 • In beslagname van uw voertuig
 • Het verkrijgen van een schadevergoeding voor de dagen dat u onterecht vast zat

Arbeidsrecht

Wij zijn gespecialiseerd in conflicten tussen werkgevers en werknemers. Deze kennis kan worden ingezet voor zowel de werkgever als de werknemer. Hierin kunnen wij bemiddelen om een oplossing te vinden zonder tussenkomst van een rechter of een procedure starten. Wij kunnen ondernemers, bestuurders, directies en HR-managers ook adviseren om arbeidsrechtelijke conflicten te voorkomen met goed personeelsbeleid.

Wij kunnen je helpen bij o.a.

 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten
 • Flexibele arbeidsrelaties
 • Dossieropbouw van uw werknemers
 • (Langdurige) arbeidsongeschiktheid
 • Reorganisaties en (collectief) ontslag
 • Pensioenvraagstukken
 • Overname van uw onderneming
 • Conflicten tussen werkgever en werknemer
 • Ontslag op staande voet
 • Ontslagvergunning
 • Nakijken of opstellen van een vaststellingsovereenkomst

Huurrecht

Het verhuren van vastgoed is aan regels gebonden. Huurders genieten over het algemeen huurbescherming. Een goede huurovereenkomsten met de juiste voorwaarden is raadzaam. Voor zowel huurder als verhuurder. Wij zijn hierin gespecialiseerd en kunnen jou hierbij helpen. Ook bij huurrechtelijke conflicten als incasso- en overlastproblemen, opzegging van de huurovereenkomst, tussentijdse huurverhogingen, onrechtmatig gebruik van het vastgoed enz. Met onze expertise van het huurrecht kunnen wij in deze situaties uw belangen behartigen.

Wij kunnen u adviseren bij o.a.

 • Huurovereenkomsten en huurvoorwaarden
 • Incassoproblemen
 • Ontruimingen
 • Overlastsituaties
 • Onderhoudskwesties en gebreken
 • Onrechtmatig gebruik van het vastgoed
 • Opzegging beëindiging huurovereenkomst
 • Gerechtelijke procedures tussen huurder en verhuurder

Vastgoedrecht

Bij de aan- en verkoop van vastgoed, komen grote belangen kijken. Voor koper en verkoper. Vastgoedtransacties vragen daarom om duidelijke overeenkomsten. Ditzelfde geldt voor bouw, verbouw en verhuur. Een goed advies en begeleiding is daarom raadzaam. Vastgoedrecht is ons specialisme. Wij kunnen u dus optimaal van dienst zijn bij deze thema’s.

Het kan voorkomen dat er na een transacties problemen ontstaan. Bijvoorbeeld verborgen gebreken, fouten door makelaar of notaris, een aannemer die het werk niet goed heeft uitgevoerd, problemen met een huurder enz. Ook in deze situaties biedt onze expertise van het vastgoedrecht een meerwaarde om uw belangen te behartigen.

Wij kunnen je helpen bij o.a.

 • Aankoop, verkoop en overdracht van (commercieel) vastgoed
 • Leaseconstructies
 • Fiscaliteiten
 • Appartementsrechten
 • Verborgen gebreken en aansprakelijkheden
 • Verenigingen van Eigenaren (oprichting en geschillen)
 • Huurrecht
 • Samenvoegingen

Contract- & verbintenisrecht

Het verbintenissenrecht regelt de rechtsverhouding tussen twee partijen. Hierbij gaat het dus om overeenkomsten en contracten die je met anderen afsluit. Bijvoorbeeld overeenkomsten met een aannemer, de aankoop van een auto of het afsluiten van een abonnement. Er zijn nog vele andere overeenkomsten waar we in ons dagelijks leven mee te maken kunnen krijgen.

Krijg je een discussie of een conflict over de inhoud van zo’n overeenkomst of komt de ander de overeenkomst niet na, dan valt dit onder het verbintenissenrecht. Heb je juridische hulp nodig op dit gebied, dan kunnen wij je hier bij helpen.

Wij kunnen je helpen bij o.a.

 • Het opstellen of nakijken van overeenkomsten en contracten
 • Het ingebrekestellen bij een tekortkoming
 • Het ontbinden van een overeenkomst
 • Het vorderen van een schadevergoeding

Incassodiensten

Niet betaalde facturen zijn vervelend en kunnen aanzienlijke schade aanrichten aan uw onderneming. Er gaan jaarlijks veel bedrijven failliet omdat facturen te laat of niet worden betaald. Als advocaten beschikken wij over effectieve middelen voor de inning van uw geldvordering, waardoor uw debiteur begrijpt dat er geen sprake is van loze dreigementen. Middelen waarover een incassobureau niet beschikt. Bijvoorbeeld het halen van een gerechtelijke titel en snel en effectief laten leggen van beslagen.

Wij bepalen samen met u de aanpak waarmee uw goede klantrelatie behouden blijft. Daarom adviseren wij u ook over de waarde van goed debiteurenbeheer om incassotrajecten te reduceren, want voorkomen blijft nog altijd het beste.

Wij kunnen je helpen bij o.a.

 • Debiteurenbeheer
 • Incassotrajecten
 • Dagvaardingen
 • Beslagleggingen op vermogen of inkomen van de debiteur
 • Het aanvragen van een faillissement van de debiteur