Kosten

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over de kosten van onze dienstverlening. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Kort en goed zijn er – afhankelijk van uw situatie – drie mogelijkheden:

  1.  Toevoeging (van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand);
  2.  Uurtarief (of fixed-fee);
  3.  Rechtsbijstandverzekering;

Toevoeging

Als u in aanmerking komt voor een toevoeging, betaalt de overheid een groot deel van de kosten van onze werkzaamheden. U betaalt, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen, een eigen bijdrage aan ons kantoor. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt gekeken naar uw inkomen en naar uw vermogen. Omdat uw inkomen en vermogen in het lopende jaar nog niet altijd bekend zijn, verstrekt de Belastingdienst de gegevens van uw inkomen en vermogen van 2 jaar terug. Dat jaar heet ook wel het peiljaar. Aldus wordt gekeken naar uw fiscale gegevens van 2021. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt uw aanvraag tot toevoeging op basis van dit peiljaar. Wanneer uw inkomen of vermogen inmiddels flink is gedaald, kunt u de Raad voor Rechtsbijstand verzoeken om het peiljaar te verleggen.

U krijgt een toevoeging als uw bruto verzamelinkomen lager is dan:
– 29.400,– voor alleenstaanden;
– 41.600– voor gehuwden, eenoudergezinnen, geregistreerde partners of samenwonenden;
Daarnaast mag uw vermogen (b.v. spaargeld) niet hoger zijn 30.846,–.

Uurtarief (of fixed-fee)

Indien u niet in aanmerking komt voor een toevoeging, of u wilt dit niet, dan wordt gefactureerd op basis van ons uurtarief, op dit moment zijnde € 225,– exclusief BTW. In sommige zaken zijn wij bereid om vooraf een totaalprijs af te spreken voor onze werkzaamheden, een zogenaamde
fixed-fee. Dit is vaak voordeliger.

Rechtsbijstandverzekering

Het kan zijn dat u een rechtsbijstandverzekering heeft die de juridische kosten dekt. Wij raden u aan dit na te gaan en ons hierover te informeren.