Mr. L.I. (Laura) Veenstra

Specialist op de volgende gebieden:
– Strafrecht
– Ingevorderde rijbewijzen
– Huur- en Vastgoedrecht
– Incasso

– Duidelijk en Daadkrachtig –
Ik vind het belangrijk om mijn cliënten duidelijk – in normale taal – en eerlijk te adviseren. Zie ik mogelijkheden? Dan bijt ik mij er in vast! Zie ik geen mogelijkheden? Dan ben ik daar gelijk eerlijk over.

Ik sta mijn cliënten al jaren bij in verschillende soorten strafzaken. Daarbij kun je denken aan het verlenen van rechtsbijstand aan cliënten die worden verdacht van een levensdelict, geweldsdelict, zedendelict, drugsdelict of verkeersdelict. Ik sta mijn cliënten bij direct na hun aanhouding, tijdens verhoren bij de politie, zittingen bij de rechtbank of het openbaar ministerie en schriftelijke procedures. Daarnaast sta ik verhuurders (en soms huurders) bij. Dit betreffen veelal zaken waarbij er een huurachterstand is ontstaan. Vaak kan ik in die gevallen op korte termijn een ontruiming realiseren voor de verhuurder.

Pleiten is mijn absolute passie, maar soms ligt de oplossing ook buiten de rechtszaal. Samen bepalen we de beste aanpak in jouw zaak!

Laura heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
• Strafrecht
• Huurrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Nevenfuncties:
– Lid Tuchtcommissie Amateurvoetbal KNVB